• English

Yabancılar Hukuku

Kaplan & Kaplan, Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan kişilerin, çalışma izni işlemlerinden, yabancılık unsuru içeren şirketlerin, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuk konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere hukuki destek vermektedir.

  • Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri

  • Türkiye’de evlenme, boşanma, ortak çocukların velayetine ilişkin her türlü konu

  • Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması

  • Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemleri ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin işlemler

  • Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması

  • Yabancıların Türkiye’de miras hukukuna dair işlemleri

  • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi

  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri

  • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü