• English

Tüketici Hukuku

Malın ayıplı olması, tüketimden kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi hakem heyeti önünde ve tüketici mahkemesinde görülecek her türlü uyuşmazlık başta olmak üzere, internet üzerinden alışveriş sitelerine e-ticaret sözleşmelerinin hazırlanması, e-ticaret kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun kapsamında tüketici haklarına ilişkin hususlarda danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.