• English

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Gerek gerçek gerekse tüzel kişi tacirlere, ticari faaliyetlerinin kuruluşundan işletmenin sonlandırılmasına kadar, günlük işleri, genel kurumsal danışmanlık ve uyuşmazlıklarla ilgili koruyucu ve önleyici hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu çerçevede aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere verilen hukuki destekler:

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması

 • Şahıs ve şirketler ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması

 • Sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi

 • Proje geliştirme ve ortaklık sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaları hazırlanması

 • Yabancı işçi istihdamına yönelik hukuki danışmanlık

 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması

 • Şirket yöneticilerinin cezai ve hukuki sorumluluğu hakkında danışmanlık ve dava takibi

 • İşçi-işveren ilişkilerine dair danışmanlık ve dava takibi desteği

 • Şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak hukuki danışmanlık

 • Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma

 • Şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması

 • Üretim, lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması

 • Haksız rekabet davaları