• English

Sigorta ve Tazminat Hukuku

  • Sağlık Hukuku ve tıbbi ihmal davaları

  • İdari eylemlerden doğan sorumluluk davaları

  • Kişilik hakkı ihlalleri

  • Sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları

  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri

  • Ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları

  • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları

  • Kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları

  • Ferdi kazalara ilişkin davalar hakkında hukuki destek