• English

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması ve gizlilik konuları son yıllarda gittikçe önem kazanan bir alan olmakla birlikte, hukuki koruma alanı da yürürlüğe girmeye devam eden mevzuat değişiklikleriyle genişlemektedir.

Kaplan & Kaplan ekibi, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konularına önem vermekte ve AB hukuku dahil güncel gelişmeleri takip ederek müvekkillerine aşağıdakilerle sınırlı olmayan geniş bir alanda hukuki destek sunmaktadır.

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü prensip ve yükümlülükler çerçevesinde şirketlerin ve diğer veri işleyen konumundaki müvekkillerin mevzuata uyum sağlanmasına ilişkin hukuki danışmanlık

  • İzinsiz olarak işlenen kişisel verilere ilişkin hukuki destek

  • İnternette izinsiz kullanılan kişisel verilerin silinmesine ve unutulma hakkının sağlanmasına ilişkin hukuki destek