• English

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku alanında büronun edindiği geniş avukatlık tecrübesiyle, bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku ile göç hukuku alanlarında farklı yelpazelerdeki müvekkillere, iş hukukuna ilişkin aşağıda örnek niteliğinde sayılan konularla sınırlı olmamak üzere, her türlü konuda dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • İşçilik alacakları, sözleşmenin feshi

 • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)

 • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü

 • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar

 • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konular

 • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konular

 • İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması

 • İş yerlerinin İnsan Kaynakları bölümlerinin bilgilendirilmesi; uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetlenmesi

 • Tarafların sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin bildirimlerin ve ihtarnamelerin hazırlanması

 • Hizmet sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde sona erdirilmesi

 • Çalışanların korunması, üretim ve işletmenin güvenliğinin sağlanması amacıyla; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi

 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi