• English

İdare Hukuku

İdari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı; idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması ve neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması konusunda aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte idare hukukunun alanına giren her konuda dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Kamulaştırma davaları

  • İmar ve ruhsat uyuşmazlıkları

  • Memurlarla ilgili disiplin, ceza ve nakil kararlarına ilişkin hukuki destek

  • Vergi uyuşmazlıkları

  • İdari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar

  • Belediyeler ile yaşanan uyuşmazlıklar,

  • İdarenin kusurundan kaynaklanan tazminat ve iptal davaları