• English

Gayrimenkul Hukuku

Kuruluşundan itibaren büronun temel çalışma alanlarından biri olan gayrimenkul hukukuyla ilgili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve dava takibi desteği verilmektedir.

 • Taşınmazın satımı, kiralanması ve üzerinde ayni hak tesisine ilişkin konular
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar
 • Taşınmazın haksız işgali nedeniyle ecrimisil davası
 • İstihkak (eşyayı geri alma) davası
 • El atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davası
 • Tapu sicilinin düzeltilmesi
 • Kentsel dönüşüm sebebiyle doğan uyuşmazlıklar
 • Kamulaştırma kararı kaynaklı kayıplar
 • İmar Planlarına karşı idari itiraz ve başvuruların yapılması,
 • İmar planlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davaları
 • Parselasyon, ifraz, tevhid gibi imar uygulamalarından doğan davalar
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izninden doğan ihtilaflar