• English

Gizlilik

Bu Gizlilik Bildirimi, Kaplan & Kaplan Avukatlık Bürosu’nun kişiler hakkında Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nda tanımlanan kişisel verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı, başkalarıyla paylaşıldığı ve başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

 • internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler (her biri “Site” olarak anılacaktır)
 • müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat yetkilileri ve Kaplan & Kaplan’ın hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler

Bu Gizlilik Bildirimi’nde, “Kişisel Veriler”, (Kaplan & Kaplan tarafından saklanan diğer bilgiler ile birlikte veya ayrı olarak tutulan) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verileri, doğrudan ilgili kişiler veya müvekkiller, çalışanlar ve kamuya açık kaynaklar olmak çeşitli kaynaklardan topluyoruz. Çalışanlar, müşteriler veya diğer kişiler hakkında müvekkillerinden veri elde edilmesi durumunda, söz konusu verilerin bize yürürlükte bulunan veri koruma mevzuatına uygun olarak aktarılmasını sağlamak müvekkilin sorumluluğundadır.

 

Kişisel Verilerin Kullanılması

Kişisel Verileri aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki dayanaklar kapsamında kullanıyoruz ve işliyoruz:

 • Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz ile olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.
 • İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, özel nitelikli kişisel verileri, kayıt verilerini, bilgilendirme verilerini ve müvekkil hizmet verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz (örneğin faturaları düzenleme ve işleme) ve tedarikçilerimizle (Kaplan & Kaplan’a mal ve hizmet tedarikini yönetmek) olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.
 • Sitelerimizi daha kullanışlı hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında, Sitemizdeki mevcut düzeni ve bilgileri geliştirmemize yardımcı olmak ve Site kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için Sitemizin nasıl kullanıldığını izliyoruz.
 • Sitelerimizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamak için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında, Sitelerimizde dolandırıcılık, diğer suçlar ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için Sitelerimizin nasıl kullanıldığını izliyoruz. Bu işleme faaliyeti aracılığıyla Sitelerimizi güvenle kullanabilmenizi sağlıyoruz
 • Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; yasal hizmetler, yasal güncellemeler, müvekkil konferansları veya ağ kurma etkinlikleri de dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek etkinlikler veya hizmetler hakkında size bilgi vermek için bilgilendirme verileri, temel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, kayıt verileri, müvekkil hizmet verileri ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında size, özel ve ilgili bilgilendirme, güncellemeler ve davetler sunmak için bu verileri işliyoruz
 • Uyumluluğu sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, yeni müvekkillerin kimliklerini kontrol etmek ve kara para aklama ve/veya sahteciliği önlemek gibi amaçlar kapsamında temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için işlenmektedir.
 • İşe alım ve hizmet sağlayıcı yönetimini sağlamak ve gelişim süreçlerini yönetmek için iş adaylarına ilişkin verileri ve uyumluluk verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, işe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi ile tabi olduğumuz hukuki yükümlülükler ile ilgili işe alım gizlilik politikası kapsamında tabi olduğumuz yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmektedir

Zorunlu Açıklamalar ve Yasal Hak Talepleri

Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. 

Kişisel Verileri paylaştığımız kişiler hakkında bir sorunuz olması halinde, lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

Bilgilendirme Mesajı

Size bilgilendirme mesajları gönderme amacıyla Kişisel Verilerinizi işlediğimiz takdirde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme mesajlarında, ilgili yönlendirmeleri takip ederek ya da aşağıda belirtildiği şekilde bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür iletişimleri almamayı tercih edebilirsiniz

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Erişim: Bazı istisnalara tabi olmak kaydıyla, sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel Verilerin, size elektronik ortamda sağlayacağımız bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir talepte bulunmanız halinde, söz konusu bilgileri size sağlamadan önce kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz. Eğer Kişisel Verilerin birden fazla kopyasını talep ediyorsanız sizden makul bir ücret isteyebiliriz
 • Düzeltme: Sizin hakkınızda işlediğimiz eksik veya yanlış Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz
 • Silme: Yasal bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek veya yasal bir hak talebi oluşturmak, yerine getirmek veya savunmak için bu verileri saklamamız gerekmediği sürece, sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel Verileri silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz
 • İşlemenin sınırlandırılması: Aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz
  • sizin hakkınızda işlediğimiz verilerin güncel olmadığı
  • işlemenin hukuka aykırı olduğu veya
  • verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalkmış olmasına rağmen hukuki veya başka türlü bir yükümlülüğe bağlı olarak söz konusu verileri silme imkanına sahip olmadığımız veya verilerinizi silmemizi istemediğiniz durumlar
 • Veri taşınabilirliği: Aşağıdaki durumlarda sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel Verileri sizin için başka bir veri sorumlusuna iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz:
  • söz konusu verilerin sizin tarafınızdan bize sağlanan bilgiler olması veya
  • söz konusu verileri sizin rızanıza dayanarak veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için (yasal hizmetler sunmak gibi) işliyorsak
 • İtiraz: Kişisel Verilerinizi meşru menfaatlerimiz kapsamında işlediğimiz takdirde, özel durumunuza bağlı olarak söz konusu işleme faaliyetine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Meşru menfaatlerimizin haklarınıza ve menfaatlerinize üstün gelmediği veya yasal bir talebin oluşturulması, yerine getirilmesi veya savunulması için verileri işlemeye devam etmemiz gerekmiyorsa, talebinizi yerine getireceğiz
 • Rızanın geri alınması: Kişisel Verilerinizi işlememize yönelik rıza verdiyseniz, herhangi bir zamanda ücretsiz olarak rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bizden aldığınız diğer bilgilendirme mesajlarını almak istemediğiniz takdirde de bu hakkınızı kullanabilirsiniz

Bununla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

(a) herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

(c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

(d) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

(g) Kaplan & Kaplan’ndan, yine Kaplan & Kaplan tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

(h) kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve

(i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Bildirimi ve uygulamalarına ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz: 

Kaplan & Kaplan Avukatlık Bürosu
Varlık Mah. 100. Yıl Bul. Burak Apt. No: 63/6 07050 Muratpaşa Antalya Türkiye

T: +90 (242) 248 2149